AFSPÆNDING MED DET NATURLIGE ÅNDEDRÆT

Kropsskanning med Hanneli Ågotsdatter

LYDFIL · Varighed: 22 min

Bilde til kropsskanning 2

I denne kropsskanning føres vi fra en bevidstgørelse af de store muskelgruppers overflade og ind i kroppen.

Fra fødderne og opad udpeges her de steder der kan samle sig spændinger, og viser hvordan vi, ved at gå med den naturlige ind- og udånding ind i muskulaturen og ind mod kropsmidten, får mulighed for at spænde dybere af.

Guidingen vender flere gange tilbage til sansninger i hudoverfladen, af temperatur- og trykforskelle, og beskriver hvordan det er muligt at føre dette sansenærvær ind til dybere dele af os selv.

En kropsskanning der bevæger sig fra overfladen mod dybden.

Hanneli_Agotsdatter_dejerhøj_bw

Hanneli Ågotsdatter

er cand.arch, psykoterapeut og meditationslærer. 

Hun etablerede Kontemplation i 2010.

Hanneli er MBSR-underviser uddannet af Jon Kabat-Zinn, Saki Santorelli og Florence Meleo-Meyer på Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, USA.

Hanneli har de seneste år været medansvarlig for Foreningen Børns Livskundskabs Uddannelse i Relationskompetence for mennesker der arbejder professionelt med børn.

Hun lever i en vekselvirkning mellem et udadrettet arbejdsliv og tilbagetrækning i længere retreats.

Hun er en del af Vækstcenterets faste undervisergruppe, og hun modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.