KONSULTATIONER

KONSULTATIONER

Er man i træning hos os, i fortsatte gruppeforløb eller retreats, er individuelle sessioner en mulighed. Sådanne sessioner kan have form af praksissamtaler hvor udgangspunktet og vægten ligger på den meditative praksis. De kan være terapeutisk-eksistentielle, og de kan dreje sig om faglig supervision.

Herunder finder du information om individuelle konsultationer.

PRAKSISSAMTALER

med Hanneli Ågotsdatter

Samtaler om meditativ praksis kan være en hjælp og støtte til:

 • At opbygge, vedligeholde og fordybe en meditativ praksis.
 • At forstå og strukturere meditative erfaringer.
 • At navigere i de indre landskaber som meditation kan åbne til og at finde et udtryk for disse erfaringer.
 • At afbalancere den meditative praksis med dagligdagen.

Samtaler om meditativ praksis kan endvidere dreje sig om kropsforankringen i meditation, om afbalanceringen af arbejdsliv og kærlighedsliv med den spirituelle proces.

Det er en forudsætning for at bestille praksissamtaler hos Hanneli at man allerede har deltaget i et eller flere undervisningsforløb med hende.
Dog vil man også være velkommen hvis man har modtaget undervisning af Jes Bertelsen. Har man det, kan praksissamtalen dreje sig om præcisering og fordybelse af den dobbeltrettede bevidstheds praksis.

Samtaler om meditativ praksis kan også ligge i forbindelse med et individuelt retreat, ved retreatets begyndelse eller efter dets afslutning, hvor samtalen kan dreje sig om eksempelvis forberedelsen til retreats, retreatets opbygning, arbejde med drømme, afslutningen på og landingen fra retreats, og retreaterfaringer.

Hanneli modtager praksisvejledning fra Jes Bertelsen. En praksissamtale foregår altid i fuld fortrolighed og er underlagt tavshedspligt.

 

Konsultationer:
Praksissamtaler med Hanneli Ågotsdatter foregår primært i Nørre Snede.

For praktiserende bosiddende i Norge eller andet udland vil de personlige møder kunne suppleres med online sessioner på Zoom.

Adressen er:
Rørbækvej 10
8766 Nørre Snede

EKSISTENTIEL KROPSORIENTERET TERAPI

med Hanneli Ågotsdatter

Psykoterapi kan være en hjælp og støtte i udfordrende livssituationer, men kan også være meningsfuldt hvis man helt enkelt føler et behov for bedre kontakt til sig selv og dybere forbindelse med andre. Eller hvis man oplever livet som meningsløst eller ensomt.

Et terapeutisk forløb er altid et individuelt samarbejde mellem terapeut og klient med det formål at bringe klienten i kontakt med sine ressourcer og give dem plads i hendes eller hans hverdag.

Processen er primært kropsorienteret og eksistentiel, det vil sige at den forholder sig til nuet. Den vil også kunne inddrage elementer fra mindfulness-baseret terapi og fra kognitiv terapi.
Undertiden kan også drømme og kreative aktiviteter være gavnligt for forløbet.

Hvordan et forløb kan se ud
Et forløb hos Hanneli kan bestå af enkelte sessioner indenfor et kortere tidsrum, eller det kan være længerevarende og strække sig over flere år.

Klienter kan ofte have glæde af enkelte intensive samtaler, for derefter, eventuelt med længere mellemrum, at vende tilbage til terapiens trygge og fortrolige rum med de udfordringer der måtte komme op i den personlige udviklingsproces.

Forudsætning for at komme i et individuelt forløb
For at bestille terapisessioner hos Hanneli er det en forudsætning at du har deltaget i hendes undervisning.
Du skal endvidere have, eller være parat til at få, en meditativ praksis.
Den terapeutiske proces har mulighed for at fordybes når du integrerer meditation i sin hverdag.

Hanneli modtager løbende vejledning af erfarne supervisorer godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. Et psykoterapeutisk forløb foregår altid i fuld fortrolighed og er underlagt tavshedspligt.

 

Konsultationer
Terapi hos Hanneli Ågotsdatter foregår primært i Nørre Snede.

Dog vil sessionerne, efter et indledende personligt møde, kunne foregå online, på Zoom.

Adressen er:
Rørbækvej 10
8766 Nørre Snede

SUPERVISION AF PROFESSIONELLE 

– for undervisere, formidlere og behandlere der inddrager nærværspraksis og relationskompetence som en del af deres faglighed

med Hanneli Ågotsdatter

Supervisionen kan blandt andet dreje sig om:

 • Sammenhængen mellem underviserens faglighed, selvindsigt, empati og nærvær.
 • Bearbejdning og forståelse af udfordrende situationer.
 • Underviserens personlige autoritet, tydelighed, autenticitet og gennemslagskraft.
 • Pædagogisk planlægning.
 • Hvordan man som underviser vedligeholder og styrker sit engagement og forebygger udbrænding.
 • Ansvar og etik i undervisningssituationer.
 • Forståelse af gruppeprocesser og individuelle processer.

Et samtaleforløb foregår altid i fuld fortrolighed og er underlagt tavshedspligt.

 

Konsultationer
Supervision med Hanneli Ågotsdatter foregår primært i Nørre Snede.
Supervision vil også kunne foregå online på Zoom, dog fortrinsvis efter et indledende personligt møde.

Adressen er:
Rørbækvej 10
8766 Nørre Snede