Skip to content

KONSULTATIONER

KONSULTATIONER

Er man i træning hos os, i fortsatte gruppeforløb eller retreats, er individuelle sessioner en mulighed. Sådanne sessioner kan have form af praksissamtaler hvor udgangspunktet og vægten ligger på den meditative praksis. De kan være terapeutisk-eksistentielle, og de kan dreje sig om faglig supervision.

Herunder finder du information om individuelle konsultationer.

PRAKSISSAMTALER

med Hanneli Ågotsdatter

Samtaler om meditativ praksis kan være en hjælp og støtte til:

 • At opbygge, vedligeholde og fordybe en meditativ praksis.
 • At forstå og strukturere meditative erfaringer.
 • At navigere i de indre landskaber som meditation kan åbne til og at finde et udtryk for disse erfaringer.
 • At afbalancere den meditative praksis med dagligdagen.

Samtaler om meditativ praksis kan endvidere dreje sig om kropsforankringen i meditation, om afbalanceringen af arbejdsliv og kærlighedsliv med den spirituelle proces.

Det er en forudsætning for at bestille praksissamtaler hos Hanneli at man allerede har deltaget i et eller flere undervisningsforløb med hende.
Dog vil man også være velkommen hvis man har modtaget undervisning af Jes Bertelsen. Har man det, kan praksissamtalen dreje sig om præcisering og fordybelse af den dobbeltrettede bevidstheds praksis.

Samtaler om meditativ praksis kan også ligge i forbindelse med et individuelt retreat, ved retreatets begyndelse eller efter dets afslutning, hvor samtalen kan dreje sig om eksempelvis forberedelsen til retreats, retreatets opbygning, arbejde med drømme, afslutningen på og landingen fra retreats, og retreaterfaringer.

Hanneli modtager praksisvejledning fra Jes Bertelsen. En praksissamtale foregår altid i fuld fortrolighed og er underlagt tavshedspligt.

 

Konsultationer:
Praksissamtaler med Hanneli Ågotsdatter foregår primært i Nørre Snede.

For praktiserende bosiddende i Norge eller andet udland vil de personlige møder kunne suppleres med online sessioner på Zoom.

Adressen er:
Rørbækvej 10
8766 Nørre Snede

SUPERVISION AF PROFESSIONELLE 

– for undervisere, formidlere og behandlere der inddrager nærværspraksis og relationskompetence som en del af deres faglighed

med Hanneli Ågotsdatter

Supervisionen kan blandt andet dreje sig om:

 • Sammenhængen mellem underviserens faglighed, selvindsigt, empati og nærvær.
 • Bearbejdning og forståelse af udfordrende situationer.
 • Underviserens personlige autoritet, tydelighed, autenticitet og gennemslagskraft.
 • Pædagogisk planlægning.
 • Hvordan man som underviser vedligeholder og styrker sit engagement og forebygger udbrænding.
 • Ansvar og etik i undervisningssituationer.
 • Forståelse af gruppeprocesser og individuelle processer.

Et samtaleforløb foregår altid i fuld fortrolighed og er underlagt tavshedspligt.

 

Konsultationer
Supervision med Hanneli Ågotsdatter foregår primært i Nørre Snede.
Supervision vil også kunne foregå online på Zoom, dog fortrinsvis efter et indledende personligt møde.

Adressen er:
Rørbækvej 10
8766 Nørre Snede

Scroll To Top