1. prioritet

BEVIDSTHEDENS SPEJLFUNKTION

Guidet meditation med Peter Høeg 

Video · Varighed: 23 minutter

80 DKK (download / stream)

Med udgangspunkt i sansningen af kroppen, af vejrtrækningen, af kærlighedsfølelserne og tankerummet fører denne meditation frem mod oplevelsen af en mulighed vi alle er født med: Muligheden for at vores bevidsthed kan registrere os selv og vores omverden med samme åbne nøjagtighed som et spejl. 

På samme måde som et spejl hverken fastholder eller afviser noget indhold, men loyalt gengiver alt hvad det reflekterer, kan vi gennem træning kultivere vores medfødte talent for at åbne os mod ydre og indre impulser uden at vurdere og uden at række ud eller skubbe bort. 

Denne tilstand er hvad der kaldes mindfulness eller neutral iagttagelse. Vi når frem til den ved at bevæge os ind gennem bevidstheden om kroppen, åndedrættet, kærlighedsfølelserne og bevidstheden, de hovedveje indad der kaldes femkanten eller empatistjernen. 

Til at begynde med er den mindfulde neutralitet ganske kortvarig, momentan, men med tiden kan disse momenter strække sig og blive til tilstande.  

I takt med at det sker, bliver der, i friheden fra hele tiden at skulle afvise eller række ud, plads til at vores naturlige empati og samhørighed begynder at vokse. 

Alle indtægter fra salget af BEVIDSTHEDENS SPEJLFUNKTION går ubeskåret til fremstilling af gratis undervisningsmateriale i vores praksisbibliotek.

Peter Høeg

er mag.art i litteraturvidenskab, forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet.

Han er medstifter af foreningen Børns Livskundskab, og medforfatter til bogen‚ Empati – det der holder verden sammen‘. Han har en baggrund indenfor sport og dans som han inddrager i sin undervisning.

Han bor i tilknytning til Vækstcentret i Nørre Snede og modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.