Betalingsvilkår

Tilmelding, optagelse og betaling
Du tilmelder dig vore kurser via tilmeldingsblanketen under det ønskede kursus, eller ved at sende en mail til os på post@kontemplation.dk.

Anvender du tilmeldingsblanketten, vil du automatisk modtage en mail der bekrefter at vi har modtaget din tilmelding. Inden for en uge vil du modtage en mail om hvorvidt der er ledige pladser og om du er optaget på det ønskede hold, samt et betalingslink hvis du er optaget.
Vælger du at overføre kursusbeløbet via netbank beder vi dig om at angive navn og kursusnavn på transaktionen. For kontonummer, se nedenfor.

Hvis du ikke har mulighed for at betale hele beløbet på en gang, kan du – efter aftale med os – indbetale af flere rater.
Hele kursusbeløbet skal være indbetalt inden sidste kursusdag.
Hvis du ønsker denne løsning, beder vi dig om at kontakte os på mail til post@kontemplation.dk.
Kursusafgiften er et fast beløb som skal betales også hvis der skulle være enkelte kursusdage du ikke kan deltage på.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret fra den dato, du har modtaget mailen med besked om optagelse på et kursus. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du meddele dette til os på mail: post@kontemplation.dk.
Hvis du har betalt kurset og fortryder inden for denne frist, har vi brug for dit kontonummer, så vi kan returnere dig det indbetalte beløb. Hvis du har betalt kursusbeløbet via et betalingslink, refunderes beløbet til den konto der er knyttet til dit betalingskort.

Afmelding fra et MBSR-forløb, en workshop eller et retreat

Ved afmelding efter fortrydelsesrettens udløb, men senest fire uger før kursusstart, betales et administrationsgebyr på 500,- kroner.
Ved afmelding senere end fire uger før kursusstart hæfter man for hele kursusbeløbet. Ved afmelding fra et retreat får man tilgodeskrevet den del af beløbet der tilsvarer undervisningen.

Afmelding fra en fordybelsesdag

Ved afmelding fra en fordybelsedag efter fortrydelsesrettens udløb, men senest en uge før kursusstart, betales et administrationsgebyr på 250,- kroner. Dette gebyr fratrækkes prisen på en næste kursus eller fordybelsesdag man tilmelder sig.
Ved afmelding senere end en uge før kursusstart hæfter man for hele kursusbeløbet. Dette beløb får man tilgodeskrevet ved næste fordybelsesdag man tilmelder sig.

Afbud fra individuelle sessioner

Afbud skal ske 24 timer inden den aftalte session. Ved udeblivelse, eller ved aflysning senere end et døgn før sessionen, betales fuld pris.

Kontonummer for MBSR-kurser, fordybelsesdage, retreats og workshops:
Reg: 6509, konto: 3062114257, Bank Nordik, DK

Ved betaling fra udlandet: IBAN-Kontonummer: DK9265093062114257  – BIC-kode: BANODKKK

Kontonummer for individuelle sessioner: 

Reg: 6516, konto: 3061263895, Bank Nordik, DK.

Ved betaling fra udlandet: IBAN-Kontonummer: DK1765163061263895 – BIC-kode: BANODKKK

Tilbagebetaling
Tilbagebetaling af kursusbeløbet sker, hvis holdet aflyses, eller hvis framelding sker mere end 4 uger før undervisningsstart.

I særlige tilfælde som ved sygdom kan kursusafgiften tilbagebetales ved afmelding senere end fire uger før kursusstart. Ansøgning herom skal ske skriftlig til post@kontemplation.dk inden kursusstart.

Rabatordninger
På MBSR-kurser, fordybelsesdage og workshops gives der rabat til studerende, arbejdsløse og førtidspensionister. Se priserne under de enkelte kursusbeskrivelser.
På retreats har vi ingen decideret rabat-ordning. I stedet bestræber vi os på at holde prisen på overnatning i telt og dobbeltværelse så lav at dette bliver et mere økonomisk alternativ.

Hjælpere og værter
På alle kurser har vi én eller to hjælpere. Denne funktion er en vigtig og værdifuld del af Kontemplations arbejdsform og pædagogik.
Hjælpere bidrager med praktiske gøremål omkring kurset. Sammen med underviserne klargør de undervisningsrummet, brygger the til holdet og sørger for frugt og snacks.
Da hjælperne oftest vil kende kursuslokaliteterne og undervisningens atmosfære og rytme, får de samtidigt en vært- eller værtindestatus på holdet, og kan byde nye og gamle kursister velkommen og hjælpe dem til rette.
Hjælpere deltager gratis på kurserne. På retreats betaler de alene for kost og logi.
At få opgaven som hjælper kræver at man gennem længere tid har fulgt vores undervisning og dermed er bekendt med vores pædagogik og praksis. For at indgå som hjælper på et retreat skal man selv have deltaget på mindst tre af Kontemplations retreat.

Hvis dette gælder dig, er du velkommen til at sende os en mail på post@kontemplation.dk og forespørge om de kurser du er interesseret i.