MORGENPRAKSIS

med Hanneli Ågotsdatter

LYDFIL · Varighed: 36 min

Bilde til morgenpraksis

Denne 36 minutters meditation med Hanneli er sammensat som en mulig måde at begynde dagen på.

Den beskriver kroppen som et udgangspunkt for nærvær.

De korte, præcise instruktioner efterfølges, gennem hele meditationen, af lange stille pauser hvori man selv kan gennemprøve og udforske det sagte.

Hanneli gennemgår hvordan vi i kroppen kan give fysisk plads til følelser, uanset deres karakter. Hvordan det er muligt at forvandle vejtrækningen til en udforskning af hvordan vi ånder i forskellige situationer, udfordrende eller positive, for derigennem at føre nærvær og klarhed ind i følelsessystemet. Hvordan man ved med opmærksomheden at følge rygsøjlen og sætte den i ganske svag bevægelse kan aktivere en oplevelse af vitalitet og kropslig helhed.

Meditationen beskriver videre hvordan man opdager det kropslige fundament for psykologiske lukninger, og hvordan man afspænder dem.

For til sidst at pege på muligheden for, med denne begyndelse på dagen, at bevæge sig ud mod omverdenen med lidt større fysisk forankret nærvær.

Denne meditation er optaget på en fordybelsesdag i stilhed på Solbakkevej 15 i Nørre Snede.

Hanneli_Agotsdatter_dejerhøj_bw

Hanneli Ågotsdatter

er cand.arch, psykoterapeut og meditationslærer. 

Hun etablerede Kontemplation i 2010.

Hanneli er MBSR-underviser uddannet af Jon Kabat-Zinn, Saki Santorelli og Florence Meleo-Meyer på Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, USA.

Hanneli har de seneste år været medansvarlig for Foreningen Børns Livskundskabs Uddannelse i Relationskompetence for mennesker der arbejder professionelt med børn.

Hun lever i en vekselvirkning mellem et udadrettet arbejdsliv og tilbagetrækning i længere retreats.

Hun er en del af Vækstcenterets faste undervisergruppe, og hun modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.